פסיכולוגיה פרהנטלית ופרינטלית - Prenatal and Perinatal Psychology

הבדלי מזג בתאומים

פורסם ע"י איימי שפירא, בתאריך 4/05/2009.
הבדלי מזג בתאומים: הערכה סונוגרפית טרום לידתית ומתאם להבדלים שלאחר הלידה
 
Degani S., Leibovitz Z., Shapiro, I., & Ohel G. (2009). Twins' temperament: Early prenatal sonographic assessment and postnatal correlation, Journal of Perinotology, 29(5):337-342
 
מטרת המחקר:

לבחון הבדלים בפעילות מוטורית של תאומים בשלב מוקדם של ההיריון ולבדוק אם קיים מתאם בין רמת פעילות בהיריון לבין מזג התאומים בחודשים שלאחר הלידה.

 
תכנון המחקר:

מדדים של פעילות מוטורית (תדירות, משך ומספר תנועות) של 26 זוגות תאומים נאספו במהלך בדיקות אולטראסאונד להערכת שקיפות עורפית במהלך סוף השליש השלישי להיריון ותחיל השליש השני (שבוע 11 עד שבוע 14 להיריון).

22 מהמשתתפים היו תאומים דיזיגוטיים (תאומים שהתפתחו משתי ביציות מופרות נפרדות, ולכן אינם זהים). מתוכם 13 זוגות היו ממין זכר ונקבה, חמישה היו ממין נקבה בלבד וארבעה היו ממין זכר בלבד. מתוך 4 זוגות התאומים המונוזיגוטיים (תאומים שהתפתחו מביצית מופרית אחת שהתחלקה אחר כך לשני עוברים נפרדים. הם בני אותו מין וזהים מבחינה גנטית), שניים היו דיכוריוניים ושניים מונוכוריוניים וכולם היו ממין נקבה.

התאום הפעיל יותר מבין השניים זוהה לפי מיקומו ו/או לפי מינו מבלי ליידע את ההורים. בנוסף, האם דיווחה איזה תאום, לתחושתה, היה פעיל יותר במהלך סקירת המערכות באמצע ההיריון.

האמהות מלאו שאלון מיוחד בשם Rothbarts' Infant Behavior Questionnaire. שאלון זה נועד לדרג את מזג התינוק. השאלון מולא שלושה חודשים לאחר הלידה ושישה חודשים לאחר הלידה.

 
תוצאות:

לאחר הלידה, דיווחי האם לגבי התאום הפעיל יותר ולגבי המזג של התאומים היו בקורלציה טובה עם ההערכה הפרנטלית של ההבדלים בפעילות המוטורית של התאומים. נמצא, כי אולטראסונד יעיל יותר באיתור התאום הפעיל יותר בהשוואה לתחושת האם.

 
מסקנות:

מאפיינים של פעילות העובר ברחם מהווים בסיס להבדלים אינדיוידואליים בפעילות מוטורית בין תאומים בינקות. ניתן לצפות בהבדלי מזג לאחר הלידה בהמשך להבדלים בפעילות מוטורית בשלבי ההיריון המוקדמים, טרם הופעתם של דפוסי התנהגות עובריים מוגדרים.

 

Creative Commons License
מומלץ לצפייה בגרסאות Internet Explorer 7 או FireFox 2 ומעלה